شکل های مختلف پیچ خودکار

پیچ خودکار از نظر بدنه ساق پیچ و نوک پیچ دارای شکل نسبتا ثابتی البته با طول گام و عمق دنده های مختلفی تولید می شود. اما از نظر گل پیچ می تواند پیچ خودکار را که یک دسته بندی کلی برای نوک پیچ می باشد در دسته بسیاری دیگر از انواع پیچ ریز مانند پیچ خودکار خزینه که در آن شکل لبه گل پیچ حالت کونیک داشته و بر روی سطح قطعه کار می نشیندو یا پیچ خودکار واشر دار خود یا واشر سر خود که در آن اغلب از گل های شش گوش و یا عدسی چهارسو همراه با واشر تخت استفاده شده است دسته بندی نمود. نمونه های ساده تری از پیچ خودکار نیز مانند پیچ خودکار سر عدسی Philips وجود دارند که البته کاربری آنها بسیار گسترده نیز می باشد.

TEL : 021-55413127 | 55413167
Fax : 021-55421579
Email: info [at] pichsazanco.ir
Web: www.pichsazanco.ir

© Copy right 2020 | All ights Reserved | Pich Sazan Co.